Z Małopolska w II Wojnie Światowej

(d), Zjazd żołnierzy „Marii”, „Dziennik Polski” 1989 nr 192 s. 1;

Awer, W Wierzchosławicach. Pamięć o kpt. Boryczce, „Polska Zbrojna” nr 75(633), 19 IV 1993;

Bartosz Władysław, Dakota nad Radłowem, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 30 s. 5;

Bartosz Władysław, Jeszcze o „Dakocie” nad Radłowem, „Za Wolność i Lud” 1990 nr 2 s. 12;

Bartosz Władysław, Uzupełnienie biograficzne, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 30 s. 10;

Bąk Józef, Człowiek uwikłany w historię, „W marszu 1939-1945” 1983 nr 10;

Bąk Józef, Kupracz Jan, Uchronić od zapomnienia, „W marszu 1939-1945” nr 5, s 9-12;

Brzęk Gabriel, Gruba Aleksander, Ruch oporu na Błażowszczyźnie, „W marszu 1939-1945” 1981 nr 9, s. 54-93;

Brzęk Gabriel, Mjr Józef Lutak - jeden z bohaterów Ziemi Rzeszowskiej, „W marszu 1939-1945” 1983 nr 10 s. 91-108;

Cyra Adam, Dowódca i więzień, „Kierunki” 1988 nr 12 s. s. 8;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, „Burza” na Rzeszowszczyźnie, „Kierunki” 1972 nr 8 s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, „Kierunki” 1971 nr 11 s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Dywersja Pozafrontowa, „Kierunki” 1970 nr 32 s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, „Kierunki” 1970 nr 46, s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, „Kierunki” 1971 nr 21 s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Początek akcji, „Kierunki” 1972 nr 9 s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Pokłosie akcji, „Kierunki” 1971 nr 23, s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, „Kierunki” 1972 nr 11, s.

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich, „W marszu 1939-1945” 1981 nr 9, s. 46-50;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Rzeczpospolita Iwonicka, „Kierunki” 1972 nr 14, s. 10;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Sabotaż i dywersja, „Kierunki” 1970 nr 38 s. 10;

Elka, ZT, Posłowie do pamiętników „Buńki”, „Gazeta Krakowska” 1982 nr 137 s. 4;

Fundacja imienia Zawojny, „Kombatant” 1993 nr 9 s. 23;

Gołębiowska Janina, Szpital polowy w Republice Pińczowskiej, „W Marszu 1939-1945” nr 2 s. 71-74;

Inspektor „Kedywu” przewodniczącym Zarządu, „Dziennik Polski” 1990 nr 153 s. 2;

j.r., Zadośćuczynienie po latach, „Dziennik Polski” 1992 nr 40 s. 9;

Jankowski Stanisław Maria, Kapitan Battel mówi halt, „Echo Krakowa” 1992 nr 156 s. 2;

Kasprzyk M., Można by spisać całą księgę, „Echo Krakowa” 1992 nr 186 s. 8;

Komunikat Komisji Likwidacyjnej dla spraw byłej Armii Krajowej w Krakowie, „Dziennik Polski” 1945 nr 232 s. 1;

Kostecki J., W sprawie Stenów, „W Marszu 1939-1945” 1975 nr 2 s. 60.;

Kot Tadeusz, Oni walczyli o Polskę!, „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11 s. 59-66;

Kozioł Edward, Poczta „Kierunków”, "Kierunki" 1972 nr 16 s. s. 7;

Kronika bezprawia cz. II, „Informator ŚZŻAK Inspektoratu Maria” 1993 nr 14 s. 7;

Kronika Krakowska, „Dziennik Polski” 1945 nr 231 s. 4;

Kronika żałobna. Dr Andrzej Rozmarynowicz, „Biuletyn Informacyjny Małopolski Okręgu Krakowskiego ŚZŻAK nr 3/36, s. 15;

Kunicki Aleksander, Sukces i klęska, „Kierunki” 1967 nr 35 s. 10-11;

Lipiński Piotr, Nietoperz cicho śmignął, „Magazyn Gazety Wyborczej” 1996 z 5 stycznia, s. 6;

Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, „W marszu 1939-1945” 1983 nr 10, s. 84-90;

Łuczywo Tadeusz, Prześlica Zygmunt, Kowal Jan, Gwoli prawdzie historycznej, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 9 s. 7-12;

M/S „Polska Walcząca” wodowany w Kopenhadze, „Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria>” 1992 r. s. 20;

Muniak Wanda, Nigdy więcej, „W Marszu 1939-1945” Kraków 1975, s. 79-84;

Musiałek-Łowicki Stefan, Akcja III Most, „Kierunki” 1973 nr 30 s. 10;

Nareszcie. Nominacje oficerskie, „Informator ŚZŻAK Inspektorat „Maria” 1993 nr 14 s. 11;

Nekrolog Aleksandry Służewskiej-Szklarczyk, „Dziennik Polski” 1991 nr 68 s. 7;

Nekrolog Antoniego Szczyrka, „Dziennik Polski” 1988 nr 41 s. 9;

Nekrolog Antoniego Szczyrka, „Dziennik Polski” 1988 nr 42 s. 7;

Nekrolog Edwarda Czarneckiego, „Dziennik Polski” 1989 nr 138 s. 5;

Nekrolog Henryka Gallasa, „Dziennik Polski” 1988 nr 117, s. 7;

Nekrolog Ireny Ślebik, „Komunikat Okręgu Poleskiego Armii Krajowej”, 2009 nr 1, s. 25, 26.;

Nekrolog Jacka Marii Wąż-Koszarskiego, „Tygodnik Powszechny” 1986 nr 16 s. 6;

Nekrolog Mariana Miklaszewskiego, „Dziennik Polski” 1989 nr 51 s. 5;

Nekrolog Marii Gawronek, „Dziennik Polski” 1988 nr 135 s. 9;

Nekrolog Romana Ziemlińskiego, „Dziennik Polski” 1990 nr 105, s.

Nekrolog Róży Grodzińskiej, „Dziennik Polski” 1986 nr 86 s. 5;

Nekrolog Stefana Buciewicza, „Dziennik Polski” z 28 lutego 1991, s. 11;

Nekrolog Tadeusza Bułata, „Dziennik Polski” 1989 nr 50 s. 7;

Nekrolog Urszuli Twardowskiej, „Dziennik Polski” 1991 nr 201 s. 11;

Nekrolog Zdzisława Kazimierza Maciejasza, „Dziennik Polski” 1988 nr 160 s. 7;

Nieznane szczegóły Sonderaktion Krakau, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 46 s. 8;

Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. do druku Zbigniew Labe), „Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK”, nr 29, s. 60-87;

Nowak Czesław, Wspomnienia Jana Radożyckiego, „Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno” 1999 nr 2/18 s. 46-62;

Nuszkiewicz Ryszard, Wyrok, „Kraków” 1984 nr 2, s. 27-29;

Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, „Informator Światowego Związku Żołnierzy AK” 1995, s. 18;

Oszmaniec Henryk, Znaczyła więcej niż 22 dni wolności, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 31 s. 1;

Paczkowski Alfred, Było to czterdzieści lat temu, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 31 s. 5;

Pamięć dla bohaterów, „Dziennik Polski” 1990 nr 160 s. 1;

Pelc-Piastowski J., Akcja na leśny magazyn (2), „WTK” 1984, nr 12, s. 6;

Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Informator ŚZŻAK Inspektoratu Maria” 1993 nr 15 s. 5-20;

Pluta-Czachowski Kazimierz, Aresztowania w Krakowie, „Kierunki 1984 nr 10, s. 6;

Pluta-Czachowski Kazimierz, Pierwszy lot, „Kierunki 1984 nr 8, s. 6;

Podporucznik „Ryś”. Wspomnienie, Pożegnania „Gazeta w Krakowie” z 20 marca 2000 r., s. 8;

Pomporowicz Stanisław, Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe "Pelargonia", „Biuletyn Informacyjno - Historyczny ŚZŻAK Okręg Krosno” 1999 nr 3/19, s. 7-16;

Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 18 s. 5;

Redakcja, Sprostowanie, „WTK” 1962, nr 45, s. 11;

Rozmus Władysław, Na odsiecz walczącej Warszawie, "Gazeta Krakowska" 1986 nr 177 s. 3 z 1sierpnia 1986, s. 3;

Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4;

Smęder Ewa, Archiwum VI Dywizji Armii Krajowej znaleziono za kominem, „Echo Krakowa” 1984 nr 161 s. 1;

Stefański Leopold, Zapamiętałem te dwie daty, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 22 s. 8;

Tochman Krzysztof, Porucznik Adam Boryczka - cichociemny niezłomny do końca, „Słowo Powszechne” 6 IV 1989;

W okupowanym Krakowie – „Dornbach” i inni, „Dziennik Polski” 1991 nr 148 s. 9;

Wernic A., Przywracani pamięci. Kapitan Adam Boryczka wzór wierności ideałom najwyższym „Polska Zbrojna” nr 241(292), 13 - 15 XII 1991;


Wnuk Włodzimierz, Mortui sunt ut liberi vivamus, „Kierunki” 1964 nr 20 s. 3-6;

Wnuk Włodzimierz, W dwudziestą rocznicę aresztowania profesorów UJ, „Kierunki” 1959 nr 45 s. 6;

Wolas Stefan, Odezwa Prezydenta miasta Krakowa, „Dziennik Polski” 1945 nr 188, s. 1;


Wyjadłowski Leonard, Niezwykły list, „Informator ŚZŻAK Inspektorat „Maria” 1993 nr 14 s. 8-9;

w.z., Tragiczna lista strat nauki polskiej, „Dziennik Polski” 1945 nr 48, s. 3;

Z żałobnej karty : Aleksander Kunicki, „Kierunki” 1986 nr 27 s. 9;

Z żałobnej karty: Józef Baster, „Kierunki” 1985 nr 51, 52 s. 23;

Zagórski Andrzej, „Bariera”, „Dziennik Polski” 1966, nr 80, 81, 82 i 83;

Zagórski Andrzej, „Czarna księga” wymiaru sprawiedliwości w służbie komunistycznych okupantów, (7) „Opinia Krakowska” 1990 nr 54;

Zagórski Andrzej, Akcja „Bariera”, „WTK” 1962, nr 13, s. 6-7;

Zagórski Andrzej, Akcja na drukarnię, „Za Wolność i Lud” 1964, nr 2, s. 11;

Zagórski Andrzej, Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, „Kierunki” 1974 nr 11 s. 9;

Zagórski Andrzej, Kryptonim „Jula”, „Panorama” 1966, nr 31, s. 10;

Zagórski Andrzej, Maria Wędrychowska, „Orzeł Biały. Miesięcznik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość” 2000 nr 5, s. 13, 14;

Zagórski Andrzej, Przywódcy i działacze WiN-u. Jan Balawender (1920 – 1960), „Miesięcznik Orzeł Biały” 1995, nr 9, s. 9-12;

Zagórski Andrzej, Przywódcy WiN - u. Julian Bartuś (1922 - 1962), „Orzeł Biały” nr 12(39), grudzień 1994;

Zagórski Andrzej, Zadanie zostało wykonane, „Za Wolność i Lud”, 1962, nr 10, s. 8-9;

Zajączkowski Jerzy, Radosław, „Za Wolność i Lud” 1986 nr 35 s. 3;

Zarzycki Adam, Ziemia jasielska w latach wojny, „Za Wolność i Lud” 1989 nr 29, s. 5;