Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ROST Ernst Herman Paul.
Urodzony w 1891 r. w Berlinie. Od 1 maja 1933 r. był członkiem NSDAP. Był inżynierem. Pracował na stanowisku inspektora rezerw pracy Okręgu Berlińskiego. Został mianowany kierownikiem NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie. Miał stopień SA-Kreisleitera.         
Został ujęty i zastrzelony 28 listopada 1944 r. na szosie pomiędzy Dziewiczycami i Sancygniowem przez sowiecki oddział desantowy Bubnowa.       
Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 247; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 208;