Z Małopolska w II Wojnie Światowej

RYSY-KARPIŃSKI Henryk.

W stopniu kapitana był pomocnikiem w wydziale studiów wywiadu Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej. Używał pseudonimu "Kleszcz". Andrzej Kuczalski „Rabatin” utrzymywał łączność z Komendą Okręgu za jego pośrednictwem. Został awansowany na stopień majora. Był szefem II Oddziału sztabu Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej.
Centralne Archiwum Wojskowe akta personalne 1769/89/2185, AP 20606, KZ 16151, AP 4079, KN 16.03.1937; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74;