Z Małopolska w II Wojnie Światowej

RYMAR Stanisław

RYMAR Stanisław.        
Był profesorem gimnazjalnym. Mieszkał przy ul. Topolowej 52 w Krakowie. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa.