Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁUP Alojzy.

Urodzony 29 czerwca 1902 r. Syn Tomasza i Anny z d. Pachel. Miał wyższe wykształcenie. Przed wojną należał do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Pracował na stanowisku majstra na oddziale sodowym w „Solvayu”. Był bliskim współpracownikiem Mariana Wojciecha Bomby. W 1946 r. przydzielono mu kupon materiałów. 28 kwietnia 1947 r. potwierdził listę osób, które te materiały otrzymały. W 1948 r. aktywnie działał w Komitecie Fabrycznym „Solvay” Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie. Kontaktował się w 1948 r. ze Stanisławem Kaczorem.     
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”.