Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁAWIŃSKI Zygmunt

Sławiński Zygmunt, - żołnierz ludowego Wojska Polskiego.        
7 września 1944 r. został powołany do ludowego Wojska Polskiego. Zdemobilizowano go 29 kwietnia 1946 r. 20 lutego 1950 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był dzielnicowym Komendy Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu.        
Odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności (1945), Medalem Za Warszawę (1945), Medalem Za Odrę Nysę i Bałtyk (1945), resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (28.06.1960). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;