Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁONINA Władysław

SŁONINA Władysław.        
Był referentem sekcji III Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie1. 27 kwietnia 1954 r. odwiedził w Rabce Stanisława Kostkę pod pozorem zlecenia mu renowacji obrazów. Po wyjściu Anny Kostki z pokoju powiedział, że jest z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i umówił się ze Stanisławem Kostką na 20,00 w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu2. Dał mu 50 zł na koszty podróży3. W Nowym Targu przesłuchał go na temat działalności w Armii Krajowej, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość oraz próby wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej4. Zwerbował go na zasadzie dobrowolności5.


1 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

2 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

3 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

4 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 6, Raport do szefa WUBP w Krakowie, 2 maja 1954 r.;

5 IPN Kr 009/3053, Teczka personalna Aleksander, k. 4, Kwestionariusz informatora, 27 kwietnia 1954 r.;