Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁONKA Stanisław

Słonka Stanisław Kędzierzawy, (1918 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 22 sierpnia 1918 r. Syn Andrzeja. Od listopada 1943 do stycznia 1945 r. był łącznikiem Armii Ludowej w miechowskiem. 1 października 1948 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był milicjantem na posterunku Milicji Obywatelskiej w Dojazdowie podlegającym Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (12.06.1962) i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (28.06.1960).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;