Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁYSZ Jan

SŁYSZ Jan Jodła (1920 1947?), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony w 1920 r. Syn Romana. Był żołnierzem Kedywu Armii Krajowej w Przemyślu. Dowodził oddziałem partyzanckim. 23 września 1943 r. przebrany za oficera gestapo brał udział w odbiciu ze szpitala na Zasaniu w Przemyślu Antoniego Żmury Karolek. W nocy 23/24 września 1943 r. ostrzeliwując się, przedarł się przez pierścień obławy, urządzonej przez gestapo na Winnej Górze w Przemyślu w pogoni za oddziałem odbijającym Żmurę. Od grudnia 1943 r. był dowódcą plutonu dywersyjno-partyzanckiego Obwodu Armii Krajowej Przeworsk. 7 maja 1944 r. dowodził akcją zdobycia niemieckiej radiostacji w Urzejowicach. Od czerwca 1944 r. był dowódcą plutonu w zgrupowaniu partyzanckim Armii Krajowej kapitana Ernesta Wodeckiego Szpak, a następnie kapitana Wojciecha Szczepańskiego Julian. Brał udział w spotkaniu oficerów Armii Krajowej z Kopicke, szefem gestapo w Tarnogrodzie, na którym Niemiec proponował antysowiecką współpracę. Propozycja została odrzucona. Po wkroczeniu Sowietów aresztowano go 15 sierpnia 1944 r. w Gaci Przeworskiej. Został wywieziony z obozu Bakończyce do łagrów Borowicze, Jegolsk i nr 531 w Swierdłowsku. Wrócił do kraju w październiku 1947 r. Był kierownikiem w urzędzie wodno-melioracyjnym w Przeworsku. Mieszkał w Grzęsce. UB podejrzewało go o nielegalne posiadanie broni i udział w napadach rabunkowych. Był inwigilowany. Został ponownie aresztowany przez UB.        
Zamordowano go w czasie śledztwa w Krakowie.        
Był żonaty.        
IPN-Rz-055/58 t. 24, KPMO w Przeworsku materiały dotyczące byłego reakcyjnego podziemia, k. 47, Protokół przesłuchania świadka Przysiężniak Franciszek, Wronki, 24 VI 1952; Garbacz Dionizy, Zagórski Andrzej, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 172, 227; Iwaneczko D., Nawrocki Zbigniew, Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944-lipiec 1945), Rzeszów 2005, s. 185 przypis 45; Jankowski Stanisław Maria, Dąbrowa-Kostka Stanisław, Rozkaz: zdobyć więzienie, Kraków 1988, s. 21, 143, 144; Jankowski Stanisław Maria, Strzały pod więzieniem, Warszawa 1992, s. 72, 74; Redakcja WTK, Sprostowanie, WTK 1962, nr 45, s. 11; Uwięzieni w Borowiczach. Alfabetyczny wykaz 5795 Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości więzionych w obozie jenieckim nr 270 NKWD ZSRR w Borowiczach w latach 1944-1949, Warszawa 1997, s. 269; Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 196; Wykaz poszukiwanych dla Generalnego Gubernatorstwa. Wydany z rozkazu Głównodowodzącego SP i SD (Oddz. V) w Krakowie, 5 Rocznik, Kraków, dnia 1. grudnia 1944 r. Nr 11/12, s. 439; Zagórski Andrzej, Było to w Urzejowicach... Jak zdobyliśmy niemiecką radiostację, WTK 1962, nr 43, s. 7; Zagórski Andrzej, Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach, tom I Dział Łączności Konspiracyjnej Zewnętrznej (1943-1945), [nota biograficzna], Kraków 1998, s. 285.