Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SAMURA Maciej.

Policyjne naziwkso pułkownika Józefa Spychalskiego.