Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SANDECKI Michał.

Pochodził z Binarowej. Dowodził oddziałem partyzanckim Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimu „Grab”, „Graba”, „Groba”. 26 czerwca 1944 r. jego oddział dołączył do oddziału Batalionów Chłopskich „Sablik” i pod dowództwem Kazimierza Wątróbskiego „Sęp” przeprowadził udaną akcję na magazyn skór w Bieczu.

Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 171; Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972, s. 154;