Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SATR.

Był prawdopodobnie członkiem Polskiej Partii Robotniczej. 11 października 1944 r. w jego domu w Janowicach odbyło się zebranie, na którym uchwalono przekształcenie Placówki w Dzielnicę „Jadwiga”.