Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SCHMIDT Stefan.   
Urodzony 26 lipca 1889 r. w Krzywaczce. Syn Wincentego (ziemianina) i Klementyny z d. Konopka. W 1907 r. zdał maturę w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Podjął studia w Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1908 r. wyjechał studiować na Uniwersytecie w Halle (Niemcy). Ukończył studia w 1912 r. Przez rok podróżował po Zachodniej Europie w praktyce poznając tamtejsze rolnictwo. W 1913 r. wrócił do Krzywaczki. Kupił niewielki folwark. Działał w lokalnym Kółku Rolniczym i Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Należał do Związku Izb i Organizacji Rolniczych Rzeczpospolitej. W 1924 r. otworzył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rozpoczął wykłady z zagadnień rolniczych w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatecznie habilitował się w 1926 r. W 1927 r. zatrudniono go na stanowisku docenta katedry ekonomii rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wkrótce otrzymał stypendium Fundacji Rockefellera i wyjechał jako resident doctor do USA. Wrócił do Polski. Jako wykładowca kontraktowy prowadził wykłady na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1933 r. został mianowany zastępcą profesora. W 1936 r. mianowano go profesorem nadzwyczajnym. Prowadził badania z zakresu statystyki i ekonomii rolnictwa. Związał się z Chłopskim Stronnictwem Radykalnym, a później z Obozem Zjednoczenia Narodowego. Jesienią 1939 r., po zajęciu Krakowa przez Niemców, zarządzał gospodarstwem doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Mydlnikach. Dostarczał środków spożywczych pracownikom uczelni. Po kilku tygodniach gospodarstwo zostało przejęte przez władze okupacyjne. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Chwilowo osadzono go w więzieniu Montelupich, później w koszarach przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony do więzienia we Wrocławiu. 27 listopada 1939 r. przetransportowano go do KL Sachsenhausen. Osadzono go w bloku nr 46. Jego blokowy Adolf Dobschatt dobrze traktował więźniów. Był wykorzystywany przez niego do tłumaczenia na i prowadzenia dokumentacji obozowej w czym pomagała mu doskonała znajomość języka niemieckiego. 18 stycznia 1940 r. w czasie trwającego pół dnia apelu na 30-stopniowym mrozie nabawił się ciężkiego zapalenia pęcherza i jelita grubego. Został zwolniony z obozu 8 lutego 1940 r. Przez kilka miesięcy leczył się u matki w Radziszowie. Później pracował w Biurze Rachunkowości Rolniczej wydzielonym w Izbie Rolniczej w Krakowie. Od 1944 r. był zaangażowany w tajne nauczanie na Wydziale Rolniczym konspiracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał również w konspiracyjnej Szkole Nauk Politycznych. W latach 1945–1947 był dziekanem Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1947-1948 jego prodziekanem. Kierował katedrami: ekonomii rolniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego i statystyki w Akademii Handlowej. W 1946 r. mianowano go na stopień profesora zwyczajnego. W 1956 r. przeniósł się na stanowisko kierownika Katedry Statystyki Matematycznej w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.      
Zmarł 22 stycznia 1977 w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.      
Odznaczony Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz godnością Zasłużonego Działacza Towarzystwa Ziem Zachodnich.          
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273; Steczkowski Jan, Stefan Schmidt (1889 - 1977) [w:] Polski Słownik Biograficzny tom XXXV, Wrocław 1994, s. 548 – 550; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 406;