Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SCHORR Milek.

Był obywatelem tureckim, prawdopodobnie Żydem. Został rozstrzelany w więzieniu Montelupich przez Rudolfa Fritza Körnera.

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 302;