Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SENDOR Franciszek.

Miał brata Piotra (żołnierza 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w ZSRS). Ludowiec z Mogiły. Wg innego źródła mieszkał w Branicach. Od kwietnia 1944 r. ukrywał sowiecką radiostację Jelizawiety Wołogodskiej.

Czerpak Stanisław, Hardt Zdzisław, Rozkaz - ocalić miasto, Warszawa 1966, s. 3, 13; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 262, 266, 270, 288;