Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SEWERYN Władysław.

Urodzony 13 lipca 1893 r. w Dąbrowie. Syn Wincentego i Anieli z d. Sławińskiej. 1 lipca 1925 r. został awansowany na stopień majora. W 1932 r. w stopniu podpułkownika służył w 15. pułku piechoty. We wrześniu 1939 r. dowodził improwizowanym 183. pułkiem piechoty w improwizowanej 60. Dywizji Piechoty „Kobryń”. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z obozu jenieckiego w Radomiu. Współtworzył w Krakowie Organizację Eplera, Używał pseudonimów „Pakosz” i „Petwin”. Przeszedł do Związku Walki Zbrojnej, a potem do Armii Krajowej. Był w stopniu pułkownika ostatnim z kolei Inspektorem Krakowskim Armii Krajowej. 6 października 1945 r. ujawnił się w Komisji Likwidacyjnej do spraw byłej Armii Krajowej. Mieszkał w Krakowie przy ul. Prądnickiej. Pracował w Spółdzielni Mleczarskiej.

Odznaczony Krzyżem Walecznych.

CAW akta personalne MN 17.09.1932, AP 11213; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 25; Komunikat Komisji Likwidacyjnej dla spraw byłej Armii Krajowej, „Dziennik Polski” 1945 nr 244 s. /1; Rytlewski Jerzy, Zgrupowanie „Żelbet” Kraków 6 DP AK, „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11 s. 86;