Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIENKIEWICZ Jerzy.

W stopni księdza pułkownika był zastępcą naczelnego kapelana Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Guzenda”. W listopadzie 1944 r. w Krakowie przy ul. Krowoderskiej prowadził odprawę na temat przejęcia świątyń na ziemiach poniemieckich zajętych przez Sowietów. Jednym z uczestników był ksiądz generał Józef Zator-Przytocki "Czeremosz", kapelan Okręgu Kraków Armii Krajowej.

Kuler Andrzej, Zator-Przytocki Józef [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t. 1, Kraków 1997, s.152;