Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIEVERT Paul.

Właściwie Paul Siebert.