Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKĄPSKI Jerzy.      
Syn Władysława. Był żołnierzem Armii Krajowej w Krakowie. Wyjechał do Mszany Dolnej, gdzie założył sklep. Został tam aresztowany jako zakładnik i w kilka godzin później rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w Kasince.         
Kwiatkowski Tadeusz, Płaci się każdego dnia, Kraków 1986, s. 163;