Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKARŻYŃSKI.

Policyjne nazwisko konfidenta Mieczysława Birnera.