Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKRZAT Józef.

Mieszkał w Kasince Małej. Ukrywał latem 1942 r., po zwolnieniu z więzienia Montelupich, Józefa Proficza „Czarny”. Używał pseudonimu „Józek”.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 84;