Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKRZYŃSKI.

Policyjne nazwisko konfidenta Mieczysława Birnera.