Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STĘPIEŃ Jan. (Właściwie Stępień Stanisław).    
Był aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie „Sonderaktion Krakau”.    
S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020];