Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZADKOWSKI Stanisław.

Mieszkał przy ul. Mikołajskiej 10 w Krakowie. Przed wojną został zwolniony z zakładów Zieleniewski SA za komunizowanie. Należał do Komunistycznej Partii Polski. . Był więziony w Berezie Kartuskiej. Należał do kierownictwa Związku Rad Robotniczo-Chłopskich „Młot i Sierp”. Używał pseudonimu „Karol”. Zakładał Polskę Ludową. Naprawił zepsuty powielacz na którym odbijano „Polskę Ludową”. Przeszedł do Polskiej Partii Robotniczej. W czerwcu 1942 r. został członkiem Komitetu Obwodowego (Okręgowego?) Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie. 21 lub 23 października 1942 r. aresztowano go po denuncjacji Ryszarda N. Jego sprawę w grudniu 1942 r. (informacja raczej błędna wobec wcześniejszgo rozstrzelania aresztowanego) prowadził SS-Obersturmführer Kurt Reinhold Heinemeyer.

26 lub 27 listopada 1942 r. został rozstrzelany w więzieniu Montelupich.

Chrzanowska Maria,Kurierskim szlakiem, Warszawa 1973, s. 46; Hillebrandt Bogdan, Oddział partyzancki GL i AL im. Ludwika Waryńskiego w krakowskiem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960 nr 2, s. 195; Jankowski Stanisław Maria, Żołnierze z „Zielonego”, Warszawa 1978, s. 11, 21, 81, 86; Polski ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1964, s. 96, 203; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 232; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 21;