Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZAFARSKI Marian.

Został zwerbowany do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej przez Józefa Zająca „Michał”. W maju 1942 r. brał udział w naradzie w Łagiewnikach. Pracował w magazynie filmów przy ul. Dietla w Krakowie. Ukrywał pod podłogą magazynu filmy przeznaczone do wywiezienia do Rzeszy.           
Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 30, 32, 195;