Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZCZEPAŃSKI Jan.

Pracował na stanowisku powiatowego instruktora Wydziału Rolnego w Miechowie. Mieczysław Danecki „Bogdaniec” skontaktował go ze Stanisławem Borzęckim „Tatarski”. Należał do Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej w miechowskiem, choć formalnie nie złożył przysięgi na rotę tej organizacji Używał pseudonimu „Ojciec Szymon”. Zestawiał wiadomości radiowe do „Ogniem i Mieczem”. Zrażony postępującą lewicowością Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej rozpoczął bez wiedzy Stanisława Borzęckiego „Tatarski” wydawanie razem z członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej pisma „Polska na fali Londynu" pomyślanego jako przeciwwaga dla „Ogniem i Mieczem". W lutym 1943 r. jawnie zerwał z Polską Wojskową Organizacją Rewolucyjną i przeszedł do Konfederacji Zbrojnej (organizacji o charakterze endeckim). Wg innego źródła przeszedł do Tajnej Armii Polskiej. Major Paweł Włoczek "Paweł", komendant batalionu tej nowej organizacji, polecił mu zastrzelenie Stanisława Borzęckiego „Tatarski” - nie wykonał tego rozkazu. W kwietniu 1943 r. wykradł sprzęt poligraficzny Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. Zagrożony aresztowaniem za rozpowszechnianie komunikatów radiowych został ostrzeżony przez Juliana Piwowarskiego. Opuścił Miechów. Jego nieletni synowie byli przez dwa tygodnie bici i przesłuchiwani przez gestapowca Gerstenberga. Schronił się w oddziale Stanisława Borzęckiego „Tatarski”, ale nie podlegał mu organizacyjnie. Wskutek tarć o prowadzenie nasłuchu radiowego wkrótce doszło do osobistego konfliktu ze Stanisławem Borzęckim „Tatarski” i odejścia z oddziału. Schronił się wówczas pod Słomnikami w majątku Kraszewo należącym do Kraszewskich. Wśród okolicznej ludności dyskredytował osobę Stanisława Borzęckiego „Tatarski” i jego poglądy. Przy próbie jego ujęcia przez oddział Stanisława Borzęckiego „Tatarski” w mieszkaniu Kraszewskich zdołał zbiec pod ostrzałem. Kierował komórką nasłuchu radiowego Inspektoratu Miechów Armii Krajowej. Po wojnie był aresztowany i represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 61; Jednaki Jan, Sprawa S. Tatarskiego, „Okruchy Wspomnień Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kraków” 1999 nr 29, s. 147, 150; Kronika bezprawia cz.2, „Informator Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Maria” 1993 nr 14, s. 7; Michta Norbert, Ważniewski Władysław, Z dziejów PWOR w latach 1939 – 1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1973 nr 2, s. 183; Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, „Najnowsze Dzieje Polski” 1967 nr 11, s. 31, 32; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 55;