Z Małopolska w II Wojnie Światowej


SZELIGA Albin Józef.

Urodzony 29 marca 1921 r. w Dębnie Polskim. Syn Kazimierza. Maturę zdał w 1939 r. w Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako ogrodnik w szpitalu św. Łazarza. Mieszkał w Rząsce pod numerem. Był łącznikiem Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Szklarz”. Został aresztowany 15 stycznia 1943 r. w pracy po przejęcie przez Gestapo korespondencji z Rawicza (Rzesza). Do marca 1943 r. był przesłuchiwany przez SS-Obersturmführera Kurta Reinholda Heinemeyera. Do 20 kwietnia 1943 r. był więziony w celi 87 więzienia Montelupich – tego dnia ukarano go chłostą za przemycenie grypsu i przeniesiono do celi 129. 17 sierpnia 1943 r. wywieziono go do obozu w Szebniach gdzie został oznaczony numerem 690. 1 lutego 1944 r. został przeniesiony do KL Płaszów gdzie oznaczono go numerem 10048. 18 sierpnia 1944 r. przewieziono go do więzienia w Tarnowie. 17 stycznia 1945 r. został wyzwolony przez Armię Czerwoną.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 22/R/84;