Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SAK Edward

SAK Edward Lis (1901 - ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 10 czerwca 1901 r. w Brzezinach pow. Dębica1. Syn Michała2. Był żołnierzem Kedywu Armii Krajowej w Przemyślu3. Został wywieziony przez Sowietów do łagrów Borowicze, Jegolsk, Swierdłowsk4.        
Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 190;


1 Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 190;

2 Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 190;

3 Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 190;

4 Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 190;