Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SASUŁA Władysław

SASUŁA Władysław (1915 - ?) - członek Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej, członek Milicji Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 15 sierpnia 1915 r. w Krakowie. Syn Józefa (1879-1928, szewca) i Anny z d. Jargus (ur. 1880 r. w Wadowicach, córki Antoniego i Marii). Miał pięcioro rodzeństwa: Franciszka (ur. 1912 w Wadowicach, absolwenta szkoły handlowej, działacza Czerwonego Harcerstwa, kamieniarza, dowódcę Milicji Robotniczej Partii Polskich Socjalistów w Krakowie, aresztowanego w 1944 r. i zaginionego bez wieści, żonatego z Katarzyną), Bronisława (ur. 1922 w Krakowie, absolwenta szkoły powszechnej, Czerwonego Harcerza, kamieniarza, aresztowanego w 1942 r. i rozstrzelanego), Józefę (ur. 1913 w Krakowie, zamężną Kozłowską), Antoninę (ur. 1914 r. w Krakowie, zamężną Bajorek), Marię (ur. 1923 r. w Krakowie, zamężną Kowal). Mieszkał przy ul. Dietla 15 w Krakowie. W 1929 r. ukończył siedem klas szkoły powszechnej. Podjął pracę w sklepie. 2 grudnia 1935 r. został zatrudniony w zakładzie kamieniarskim Bracia Trembeccy przy ul. Rakowickiej 9. Należał do Czerwonego Harcerstwa. Od 1936 r. należał do Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych. Uczestniczył w strajkach. Przez rok był członkiem zarządu Związku Zawodowego Kamieniarzy. Należał do sekcji bokserskiej Towarzystwa Sportowego Gwardia. Nie służył w wojsku. W czasie okupacji należał do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej, a później do Milicji Robotniczej Partii Polskich Socjalistów. Mieszkał przy ul. Dajwór 4/5. Od jesieni 1944 r. ukrywał się. Walczył w oddziale partyzanckim Armii Ludowej majora Jana Buchaja. 21 stycznia 1945 r. został skierowany do służby w III Komisariacie Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 25 stycznia 1945 r. skierowano go na kurs polityczno-wychowawczy. W lutym 1945 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. 2 lutego 1945 r. przydzielono go na stanowisko zastępcy do spraw polityczno-wychowawczych kierownika VI Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Krakowie. 15 lutego1945 r. przeniesiono go na takie stanowisko w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Dębicy. Był wiosną 1945 r. zastępcą komendanta II Komisariatu Milicji Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej 40 w Krakowie1. 31 sierpnia 1945 r. wrócił do VI Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Krakowie do pracy biurowej. 21 stycznia 1946 r. przeniesiono go do służby śledczej tego Komisariatu. 20 marca 1946 r. objął stanowisko kierownika tamtejszej Brygady Śledczej. W 1947 r. został awansowany na stopień sierżanta. Był zastępcą kierownik sekcji bokserskiej Gwardii, a później Wisły. 1 października 1948 r. przeniesiono go na stanowisko kierownika Brygady Śledczej III Komisariatu Milicji Obywatelskiej. Wyróżnił się w czasie likwidacji oddziałów niepodległościowego podziemia NN Pyki i Jana JANUSZA Siekiera. Po kongresie zjednoczeniowym w 1948 r. został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 28 sierpnia 1949 r. przeniesiono go na stanowisko kierownika Brygady Śledczej w I Komisariacie Milicji Obywatelskiej. 1 sierpnia 1950 r. został starszym referentem II sekcji III Wydziału Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. W 1951 r. awansowano go na stopień starszego sierżanta. 26 kwietnia 1954 . został przeniesiony do Sekcji III. 7 lipca 1954 r. powrócił na poprzednie stanowisko w Sekcji II. 17 maja 1955 r. ponownie został przeniesiony do Sekcji III. 17 maja 1956 r. przeszedł do Grupy Operacyjnej Poszukiwań Wydziału III. W 1957 r. został awansowany na stopień chorążego. Przeprowadził się na ul. Kazimierza Wielkiego 112/16. 15 maja 1957 r. został kierownikiem Sekcji III Wydziału III. W 1959 r. zdał maturę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. 18 lutego 1959 r. mianowano go podporucznikiem. 23 grudnia 1960 r. został kierownikiem Sekcji IV w Wydziale Kryminalnym. 24 stycznia 1961 r. przeniesiono go w stopniu starszego inspektora do Sekcji I Wydziału Kryminalnego. W 1962 r. został awansowany na stopień porucznika. 20 września 1962 r. przeniesiono go na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. 19 kwietnia 1966 r. został zwolniony ze służby w Milicji Obywatelskiej i przeniesiony na emeryturę.        
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1957), Medalem Dziesięciolecia PRL, Krzyżem Partyzanckim (1949), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1948), Odznaką Grunwaldzką (1948), Odznaką 20 lat w służbie Narodu (1965), Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1959).        
Od 22 czerwca 1940 r. był żonaty z Heleną Wątorek (ur. 8 sierpnia 1913 r. w Krakowie, córką Jana i Bronisławy, krawcową), miał trzech synów: Bogusława (ur. 2 kwietnia 1942 r.), Marka (ur. 4 lutego 1947 r.) i Krzysztofa (ur. 25 listopada 1955 r.).        
AIPN Kr 0194/4478 Akta osobowe Sasuła Władysław [fot.]; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;


1 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;