Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SCHMIDT Karl

SCHMIDT Karl.        
Był zastępcą Ernsta Zörnera na stanowisku stadthauptmanna w Krakowie1. 24 stycznia 1940 r. nakazał zgłaszanie majątku żydowskiego2. 21 lutego 1940 r. objął stanowisko stadthauptmanna w Krakowie3. 1 marca 1940 r. wydzielił specjalną linię tramwajową dla Żydów 4. 29 kwietnia 1940 r. wydał zarządzenie zakazujące Żydom korzystania z dróg prowadzących przez Planty (za wyjątkiem odcinka pomiędzy Grodzką i Pocztą Główną) oraz chodzenia po Rynku Głównym i korzystania z Sukiennic5. 9 maja 1940 r. omawiał z gubernatorem generalnym Hansem Frankiem sprawy przymusowych wywózek na roboty do Rzeszy6. 1 kwietnia 1941 r. został odwołany z funkcji Stadtshauptmanna Krakowa i przeniesiony na stanowisko kierownika Naczelnego Urzędu Kontroli Gmin.        
Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 28, 29; Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 432;


1 Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 28;

2 Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 28;

3 Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 28;

4 Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 28;

5 Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 29;

6 Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 432;