Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SCHNEIDER

Schneider (? 1943), urzędnik niemiecki.        
Był kontrolerem przedsiębiorstw przemysłowych1. Współpracował z żandarmerią2.        
Został zlikwidowany 10 marca 1943 r. w rejonie Turskiej Woli przez patrol organizacji Odwet 3.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 183;


1 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 183;

2 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 183;

3 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 183;