Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SEIDEL Aleksander

SEIDEL Aleksander (1925-1944) harcerz Szarych Szeregów.        
Urodzony 25 maja 1925 r. Syn Michała i Anastazji z d. Ożóg. Miał braci Wacława, Jerzego i Karola. Mieszkał przy ul. Kalwaryjskiej 74 w Krakowie. Był uczniem Szkoły Powszechnej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Podgórzu. Należał do Podgórskiego Roju Szarych Szeregów, a później był żołnierzem plutonu Alicja kompanii Grup Szturmowych Maciek w krakowskim Kedywie Armii Krajowej. 15 stycznia 1944 r. został aresztowany na skutek informacji Sławomira Mądrali.        
Prawdopodobnie rozstrzelano go ok. 29 stycznia 1944 r. w Krakowie, jego nazwisko figurowało na liście zakładników rozplakatowanej tego dnia. Miejsce pochówku nie jest znane.        
Gaweł Tadeusz, Pokłon Tym, którzy tworzyli..., Kraków 1999, s. 185; Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny "Alicja" Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983, s. 26; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 175;