Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SEIDEL Karol

SEIDEL Karol Wysoki (1925-1944), harcerz Szarych Szeregów.        
Urodzony 14 lutego 1920 r. Syn Michała i Anastazji z d. Ożóg. Miał braci Wacława, Jerzego i Aleksandra. Mieszkał przy ul. Kalwaryjskiej 74 w Krakowie. Był zastępowym w II Drużynie Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego przy Szkole Powszechnej nr 26 w Podgórzu. W czasie kampanii wrześniowej 1939 należał do Harcerskiego Korpusu Ochotniczego zorganizowanego przez Krakowską Komendę Chorągwi. Dostał się do niewoli niemieckiej. Pod koniec września 1939 r. zbiegł. Podjął pracę w krakowskim Zarządzie Miejskim. Należał do Podgórskiego Roju Szarych Szeregów. 14 lutego 1940 r. został zaprzysiężony przez Mariana Hampla Druh. Brał udział w akcjach dywersyjnych. Był żołnierzem plutonu Alicja kompanii Grup Szturmowych Maciek w krakowskim Kedywie Armii Krajowej. Jesienią 1943 r. został zidentyfikowany przez gestapo jako likwidator jednego z konfidentów i aresztowany.        
Prawdopodobnie rozstrzelano go ok. 29 stycznia 1944 r. w Krakowie, jego nazwisko figurowało na liście zakładników rozplakatowanej tego dnia. Miejsce pochówku nie jest znane.        
Gaweł Tadeusz , Pokłon Tym, którzy tworzyli..., Kraków 1999, s. 186; Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny Alicja Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983, s. 26; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom III, Warszawa 1988, s. 175; Wroński Tadeusz, Albrecht Jacek, Ludzie z marmurowej tablicy, Kraków 1982, s. 236;