Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SEWERYN Józef

SEWERYN Józef (1917 - ?).        
Urodzony 24 czerwca 1917 r. w Rajsku1. Naturalny syn Doroty Kraus i Adolfa Lehra (oficera armii austriackiej)2. Miał sześcioro przyrodniego rodzeństwa z małżeństwa matki z Władysławem Sewerynem3. Był wychowywany przez rodziców matki4 przy ul. Limanowskiego 11 w Krakowie5. Ukończył szkołę powszechną6. Rozpoczął pracę w hurtowni dentystycznej Frankenbusch & Jachimowicz7. Wieczorowo ukończył szkołę ekonomiczno-handlową8. Od 1937 r., po bankructwie hurtowni, prowadził zakład fryzjersko-felczerski dziadka9. We wrześniu 1938 r. zgłosił się na ochotnika na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 4. pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie10. Po kilku tygodniach został przeniesiony do plutonu porucznika Michała Webera w 6. kompanii porucznika Władysława Kwarcińskiego w II batalionie majora Józefa Niemca 3. pułku strzelców podhalańskich w Bielsku11. Szefem jego kompanii był sierżant Józef Dziedzic z Poznania. Wiosną 1939 r. dowódcą jego 6. kompanii 3. pułku strzelców podhalańskich został porucznik Józef Namysłowski, a zastępcą starszy sierżant podchorąży Stanisław Rospond12. We wrześniu 1939 r. przeszedł szlak bojowy pułku od Bogumina przez Bielsko, Witanowice, Buków, Wieliczkę, Radomyśl, Dzików, Tarnobrzeg, Nisko, Janów Lubelski, Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec, Krasnobród do Zielonej pod Tomaszowem Lubelskim13. W czasie natarcia pułku pod Zieloną został kontuzjowany14. Porucznik Eugeniusz Niwiński odesłał go do szpitala w Krasnobrodzie. Dwa dni później został wzięty do niemieckiej niewoli15. Pod konwojem został przeprowadzony z grupą lekko rannych do obozu przejściowego w tartaku w Woli Łętowskiej pod Leżajskiem16. Zbiegł z tego obozu wraz z podchorążym Kazimierzem Paczką z 12. pułku piechoty (po wojnie lekarzem w Sosnowcu) 17. W Kolbuszowej pomogła im pani Otocka18. Pod Niepołomicami panie Trejfoczek19. W Podgórzu uciekinierzy rozstali się20. Dotarł do domu dziadków, gdzie wrócił do zdrowia21. Od Józefa Leńczewskiego, aspiranta policji polskiej dowiedział się, że jest poszukiwany jako zbiegły jeniec22. Od początku okupacji zaangażował się w konspiracyjną działalność byłych członków Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego23. Współpracował ze Stanisławem Cekierą, Marianem Bombą24 i Teodorem Piotrowskim25. Odwiedzał księdza Józefa Niemczyńskiego, proboszcza parafii św. Józefa w Podgórzu i podkradał mu blankiety metryk urodzenie, które na miejscu pieczętował26. Ksiądz Stanisław Mazak, z jednej z kresowych parafii, pomagał mu wypełniać blankiety metryk urodzenia prawidłowo po łacinie27. Po wysiedleniu z Podgórza mieszkał przy ul. Dietla 19 lub 2128. Zagrożony aresztowaniem mieszkał przy ul. Koletek 829. Po ślubie mieszkał u rodziców żony przy Brodowicza 2/330. 20 listopada 1942 r. został aresztowany w restauracji Pod Arkadami wraz z Karolem Ciaputą z Chrzanowa31. Aresztowanie miało związek z próbą wyrobienia przepustek do Rzeszy dla dwójki Żydów, w tym Georga Künstlingera z Katowic, który chciał wrócić do tego miasta z krakowskiego getta32. Aresztowanych zadenuncjował Tadeusz Markowicz z Chrzanowa (znajomy z czasów służby w 21. Dywizji Piechoty Górskiej), śledzący ich33. Aresztowanych osadzono w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie34. Po wstępnym przesłuchaniu przeniesiono ich do więzienia Montelupich35. 13 grudnia 1942 r. został umieszczony w celi śmierci wraz z innymi zakładnikami: kapitanem policji Wraubkiem, inżynierem Czesławem Gałką, prałatem bazyliki św. Piotra i Pawła Władysławem Misiem, proboszczem z Rabki Dunikowskim i in36. 16 grudnia 1942 r. zostali wszyscy wywiezieni samochodem ciężarowym do KL Auschwitz37. Za wyrzucenie z samochodu kartki z informacją dla rodziny o wywiezieniu go miał zostać zlikwidowany tego samego dnia38. Michał Piękoś nr 1366, pracujący w kuchni obozowej, zdołał go wówczas uratować39. Został oznaczony numerem 8378240. W obozie przebywał z: Mieczysławem Albinem, Tadeuszem Chmurą, Stefanem Dobranowskim, Stanisławem Głową, Julianem Hołym numer 781, Adamem Kuryłowiczem, Janem Lupą numer 63, Władysławem Misiem, Michałem Piękosiem numer 1366, Edwardem Salamonem, Stanisławem Serafinim, Kazimierzem Sową i Zygmuntem Ślęzakiem41. W obozie został fryzjerem, później naprawiaczem wiecznych piór i rozwozicielem naprawionych maszyn do pisania w ramach komanda SS-Unterkuft42. Stykał się z SS-manami: Breitwieserem, Claussenem, Mengele, Mocklem, Mollem, Palitschem43. Spotykał więźniów współpracujący z SS: Franciszek Błaszczok, Dorosiewicz, Jan Golus, Bogdan Komarnicki, Franz Nierychły, Olpiński, Pańszczyk, Leon Salicz, Stössel44. 25 maja 1945 r. wrócił do Krakowa45. Jego żona i dziecko mieszkali wówczas w wielorodzinnym mieszkaniu przy Stradom 2346. Wyjechał do Jeleniej Góry47. Pracował w Obwodowym Urzędzie Likwidacyjnym, zajmował się wysiedlaniem Niemców i osiedlaniem na ich miejscu Polaków48. Przy próbie osiedlenia rodziny majora Kuncego, kwatermistrza 10. Dywizji Piechoty, w willi przy ul. Słowackiego został aresztowany przez żołnierzy sowieckich majora Smirnowa z komendantury miasta. Zwolniono go po interwencji wojewody Piaskowskiego49. Był świadkiem likwidacji dwóch gestapowców, ukrywających się u kochanki sowieckiego oficera, przez milicjanta Jana Sulikowskiego50. Po interwencji w Komitecie Miejskim Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie zabierającego poniemieckie mienie Dietricha, naczelnego dyrektora Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego, został zwolniony z pracy51. Był członkiem i pracownikiem Spółdzielni Engelsa. Kiedy zwrócił uwagę na brak kompetencji prezesa Józefa Golińskiego, członka Polskiej Partii Robotniczej, usunięto go z pracy i z członkostwa spółdzielni52. Pozbawiono go prawa zamieszkania w pasie przygranicznym53. Wyjechał wówczas do Warszawy54. Mieszkał przy ul. Solec 101/6 w Warszawie55. Był kierownikiem warsztatu mechanicznego Spółdzielni Odrodzenie56. Usunięto go ze stanowiska po próbie zrównania stawek wynagrodzeń dla partyjnych i bezpartyjnych57. Przeszedł na rentę58.        
Był żonaty z Jadwigą Lepka (pracującą w księgarni katolickiej Władysława Miłkowskiego przy ul. Mikołajskiej 3 w Krakowie) 59.


1 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 3;

2 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 3;

3 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 4;

4 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

5 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 15;

6 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

7 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

8 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

9 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

10 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

11 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 5;

12 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

13 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

14 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

15 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

16 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

17 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

18 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

19 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

20 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 6;

21 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 7;

22 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 7;

23 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 8;

24 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 8;

25 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

26 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 7;

27 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 8;

28 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 15;

29 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 16;

30 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 16;

31 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

32 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

33 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

34 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

35 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

36 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

37 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 9;

38 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 10;

39 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 10;

40 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 10;

41 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 10;

42 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 12;

43 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 13-14;

44 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 14;

45 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 15;

46 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 16;

47 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 16;

48 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 16;

49 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 17;

50 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 18;

51 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 18;

52 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 19;

53 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 19;

54 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 19;

55 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 20;

56 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 20;

57 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 20;

58 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 20;

59 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 8;