Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SEYSS-INQUART Artur

Seyss-Inquart Artur.        
Urodzony 22 lipca 1892 r. w Stonarowie na Morawach jako Arthur Zajtich. W 1907 r. wraz z rodzina przeprowadził się do Wiednia i sądownie zmienił nazwisko. Studiował prawo na uniwersytecie w Wiedniu. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił na ochotnika do jednostki Strzelców Tyrolskich armii austriackiej. Walczył na froncie wschodnim, w Rosji, Rumunii i na froncie włoskim. Wielokrotnie odznaczono go za odwagę. Został ranny. W 1917 r., w okresie rekonwalescencji, ukończył studia. W 1921 r. rozpoczął praktykę prawniczą. W 1934 r. wszedł w skład rządu Austrii. W 1938 r. został ministrem spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego. 11 marca 1938 r. Berlina objął urząd Kanclerza Austrii. Wezwał wojska niemieckie do wkroczenia na terytorium Austrii. Mianowano go namiestnikiem Rzeszy w Wiedniu1. Od maja 1938 r. był aktywnym członkiem NSDAP, został szefem tak zwanej Marchii Wschodniej (Ostmark) i SS-Gruppenführerem. W maju 1939 r. został mianowany ministrem bez teki w rządzie III Rzeszy. We wrześniu 1939 r. został szefem administracji cywilnej w południowej Polsce2. Był szefem zarządu cywilnego przy naczelnym dowództwie niemieckim w Polsce. 2 października 1939 r. przyjechał do Krakowa. Od 12 października 1939 r. do maja 1940 r. był zastępcą Generalnego Gubernatora Hansa Franka3. Przewodniczył komisji ułaskawień w Generalnym Gubernatorstwie4. 28 października 1939 r. wziął w Krakowie udział w konferencji Reichsführera SS Heinricha Himmlera wyższym dowódcą SS i policji Friedrichem Wilhelmem Krügerem, szefem dystryktu krakowskiego Otto Wächterem i komendantem Sipo i SD Wilhelmem Harsterem. 21 kwietnia 1940 r. brał udział w naradzie u Hansa Franka na temat wysyłki ludzi na roboty do Rzeszy5. 16 maja 1940 r. brał udział w posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa na temat akcji AB 6. Nakazał stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności za ataki na Niemców7. W maju 1940 r. został przeniesiony na stanowisko szefa zarządu cywilnego i komisarza Rzeszy w Holandii. W maju 1945 r. został aresztowany. Wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze skazano go na karę śmierci.        
Został powieszony 16 października 1946 r.        
Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 415; Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 239; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 197, s. 32; Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 72, 434; Piotrowski Stanisław, Proces Hansa Franka i dowody polskie przeciw SS, Warszawa 1970, s. 178;


1 Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 197, s. 32;

2 Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 415;

3 Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 415;

4 Piotrowski Stanisław, Proces Hansa Franka i dowody polskie przeciw SS, Warszawa 1970, s. 178;

5 Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 72;

6 Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 434;

7 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 239;