Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIDOR Stanisław Gustaw

SIDOR Stanisław Gustaw (1920 2010) oficer Armii Krajowej,        
Urodzony w 1920 r. Miał rodzeństwo. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Był żołnierzem Armii Krajowej. Został awansowany na stopień kapitana. Po wojnie pracował jako główny projektant Biura Projektów Bipronaft w Krakowie.        
Zmarł 7 października 2010 r., został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Mała Góra w Krakowie.        
Był żonaty, miał córkę.        
Nekrolog Stanisława Sidora, Dziennik Polski 2010 z 8 października, s. A15;