Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIEDLARSKI Tadeusz

Siedlarski Tadeusz Dąb, (1926 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 28 stycznia 1926 r. Syn Wacława. Od kwietnia 1943 r. do stycznia 1945 r. był łącznikiem w Dzielnicy Doły w Okręgu Miechów Armii Ludowej. 13 sierpnia 1947 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu porucznika był Inspektorem Operacyjnym Referatu do spraw Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Olkuszu.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (14.07.1954), Odznaką Grunwaldzką, resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (27.06.1958), 20 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;