Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SIKORA

Sikora, - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
W sierpniu 1946 r. był zastępcą do spraw politycznych komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
IPN Kr 111/415 Akta w sprawie przeciwko płk. Grudzie