Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SITARZ Jacek

Sitarz Jacek, (1928 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 29 lipca 1928 r. Syn Jana. Od stycznia do lipca 1944 r. był gońcem w Placówce Armii Ludowej w powiecie zamojskim. 20 września 1948 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu majora był zastępcą Naczelnika Wydziału KRG Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Srebrnym Medalem Zasłużony Na Polu Chwały (01.06.1955), Krzyżem Partyzanckim (17.07.1961), Odznaką Grunwaldzką (17.07.1961), Medalem Zwycięstwa i Wolności (18.09.1961), resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (05.06.1954). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;