Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKIMINA Stanisław.          
Urodzony 27 kwietnia 1886 r. w Myślenicach[1]. Miał tytuł docenta filologii klasycznej[2] i stopień naukowy doktora[3]. Był lektorem łaciny na Uniwersytecie Jagiellońskim[4]. Od października 1939 r. stale współpracował z konspiracyjnym Towarzystwem Nauczycieli Szkół Wyższych. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau[5]. Był więziony na Montelupich, później w koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[6]. Do 27 listopada 1939 r. przebywał w więzieniu we Wrocławiu[7].           
Głębocki Wiesław, Mórawski Karol, Kultura walcząca, Warszawa 1985, s. 32; Gwiazdomorski Jan , Wspomnienia z Sachsenhausen , Kraków 1969, s. 273; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 407;[1] Głębocki Wiesław, Mórawski Karol, Kultura walcząca, Warszawa 1985, s. 32;

[2] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 407;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273;

[5] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273;

[6] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 407;

[7] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 407;