Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOBALA Stefan

SOBALA Stefan (1905 - ?) - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 12 lutego 1905 r. w Łasku. Syn Józefy i NN ojca. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. W 1921 r. odbył służbę wojskową w czasie powstania śląskiego. Należał do Komunistycznej Partii Polski. W czasie II wojny światowej został osadzony w KL Sachsenhausen. Po wojnie mieszkał przy ul. Św. Krzyża 17 w Krakowie. Był zastępcą kierownika I Komisariatu Milicji Obywatelskiej przy ul. św. Gertrudy 5 do spraw polityczno-wychowawczych w stopniu chorążego. Zajmował się handlem na dużą skalę. 26 października 1945 r. złożył prośbę o zwolnienie ze służby w Milicji Obywatelskiej. 20 listopada 1945 r. wydalono go ze służby.        
Był żonaty z Owczarek, miał córkę Genowefę.        
AIPN Kr 0194/4429 Akta osobowe Sobala Stefan; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;