Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOKOŁOWSKA Zofia

SOKOŁOWSKA Zofia Dzidzia (1926- ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 17 września 1926 r. w Krakowie. Córka Stefanii. Miała rodzeństwo: Helenę (łączniczkę Armii Krajowej Lena), Irenę (zamężną Lorys, łączniczkę Armii Krajowej Bobo), Stanisława (żołnierza Armii Krajowej Celt). Mieszkała przy ul. Starowiślnej 33. W latach 1933-1939 uczęszczała do szkoły powszechnej w Krakowie. W latach okupacji niemieckiej ukończyła Szkołę Handlową, uczestniczyła w tajnych kompletach prowadzonych przez profesorów z Gimnazjum im. Królowej Wandy. 31 października 1942 r. została zaprzysiężona w szeregach Armii Krajowej. Prowadziła kolportaż, przewoziła pocztę i broń. Obsługiwała punkt kontaktowy w kramie z pamiątkami w Sukiennicach. W marcu 1944 r. została przeniesiona do sekcji wywiadu. Prowadziła rozpoznanie terenu przed zamachem na Wilhelma Koppego1. 11 lipca 1944 r. brała udział w nieudanym zamachu na Wilhelma Koppego2. Za udział w akcji została przedstawiona do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zagrożoną aresztowaniem przeniesiono do Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała3. Została awansowana na stopień porucznika AK czasu wojny. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w Gimnazjum im. Królowej Wandy. Maturę zdała w 1946 r. Przez dwa lata opiekowała się ciężko chorym ojcem. W 1948 r. rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1952 r. obroniła pracę magisterską. W październiku 1952 r. otrzymała nakaz podjęcia pracy na stanowisku kierownika gospodarczego Centralnego Biura Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych w Krakowie. W czerwcu 1954 r. przeniesiono ją służbowo do Centralnego Biura Konstrukcyjnego Maszyn i Urządzeń Odlewniczych w Krakowie. Początkowo była pomocą techniczną, potem samodzielnym kosztorysantem. Od grudnia 1954 r. uczęszczała na kurs kosztorysowania budowlanego zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Rzemiosła. Ukończyła go w marcu 1955 r. W 1956 r. ukończyła kurs kosztorysów budowlanych II stopnia prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od 10 grudnia 1956 r. pracowała w Biurze Projektów Przemysłu Cementowo-Wapienniczego Biprocemwap jako kalkulator-kosztorysant. Od maja 1968 r. pracowała na 3/4 etatu. Jednocześnie w innej firmie była radcą prawnym. Od 1 września 1971 r. powróciła do pracy na całym etacie. Była ławnikiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. 31 grudnia 1981 r. przeszła na emeryturę4.        
Odznaczona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.        
Akta osobowe w Biprocemwap; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 165; Franaszkowa Dorota, Sylwetki żołnierzy batalionu Skała Armii Krajowej, Kraków 1996, s. 118,119; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 220, 225; Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 396, 414, 416, 423, 928; Zachuta Leszek, Biprocemwap S.A., Kraków 1999, s. 324; relacja Zofii Sokołowskiej;


1 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s.

2 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 220

3 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 225

4 Zachuta Leszek, Biprocemwap S.A., Kraków 1999, s. 324;