Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOKOŁOWSKI

Sokołowski (? - ?) działacz Okręgowej Delegatury Rządu.        
Został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Po przesłuchaniu zwolniono go.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;