Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOLARZ Jan

Solarz Jan Modrzew, (1926 - ?) członek gwardii Ludowej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 28 lutego 1926 r. Syn Grzegorza. Od sierpnia 1943 do stycznia 1945 r. należał do oddziału Gwardii Ludowej, później do Armii Ludowej. Był w oddziale Podhale. 2 lutego 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. Wystąpił z niej 15 października 1945 r Powrócił do służby 14 maja 1946 r. W 1968 r. w stopniu kapitana był kierownikiem Samodzielnej Sekcji A Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (03.10.1958), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Odznaką Grunwaldzką (22.07.1945), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (14.07.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (07.07.1965). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;