Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SROKOWSKIi T

Srokowski T., - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
W sierpniu 1948 r. był kapralem na III komisariacie Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
IPN Kr 111/415 Akta w sprawie przeciwko płk. Grudzie;