Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STALA Franciszek

STALA Franciszek Gruda, Jasica, Kuwaka (1918-1981), oficer Armii Krajowej.        
Urodzony 13 kwietnia 1918 r. w Borkach Nizińskich1. W 1937 r. ukończył gimnazjum w Mielcu2. W latach 1937-1939 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim oraz w Trauguttowie3. Był działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici 4. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. jako oficer 30. Dywizji Piechoty5. W grudniu 1939 r. został zaprzysiężony do Służby Zwycięstwu Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej6. Był współpracownikiem Władysława Jasińskiego Jędruś” 7. Brał udział w wypadach Jędrusiów na leśnictwo Szczeka8 oraz nieudanej akcji 22 czerwca 1941 r. na urząd gminny w Waśniowie9. W 1941 r. kierował mieleckim inspektoratem propagandy, używał wówczas pseudonimu Kuwaka10. Współredagował konspiracyjne pismo Odwet wydawane na terenie Obwodu Tarnobrzeg Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej11. Wykładał na kursach Szkoły Podchorążych Rezerwy w tym Obwodzie12. Został dowódcą plutonu specjalnego przy komendzie Obwodu Mielec Armii Krajowej, a potem zastępcą oficera dywersji Inspektoratu Mielec Armii Krajowej13. 11 stycznia 1943 r. przemawiał na pogrzebie Władysława Jasińskiego w Sulisławicach14. W marcu 1943 r. należał do organizatorów akcji odbicia żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli więzieni przez Niemców w Mielcu15. W stopniu porucznika należał do krakowskiego Kedywu16. Wiosną 1944 r. zaangażował się w przygotowanie odbicia komendanta Okręgu, pułkownika Józefa Spychalskiego w Krakowie17. Od kwietnia 1944 r. był oficerem dywersji Inspektoratu Mielec Armii Krajowej18. Od lata 1944 r. został oficerem organizacyjnym w komendzie Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej19. W 1944 r. awansowano go na stopień kapitana20. W trakcie Burzy dowodził siedemdziesięcioosobowym oddziałem szkoleniowym Komendy Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej o kryptonimie łko21. W 1946 r. został skazany za przynależność do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość22. W 1952 r. był ponownie aresztowany, kiedy się ujawniał jako dowódca plutonu Batalionów Chłopskich23. Więziono go w Rawiczu; z powodu gruźlicy został zwolniony po 5 latach24. Opuściwszy więzienie, mieszkał i pracował w Rzeszowie25. Ukończył studia zootechniczne w Lublinie26.        
Zmarł w 1981 r., został pochowany w Rzeszowie27.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Początek akcji, Kierunki 1972 nr 9 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich, W marszu 1939-1945 nr 9, s. 48; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 135; Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 54, 155, 216; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211; Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;


1 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

2 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

3 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

4 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

5 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

6 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

7 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

8 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 54;

9 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 60;

10 Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211;

11 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

12 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

13 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

14 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s.150;

15 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

16 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 135;

17 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich, W marszu 1939-1945 nr 9, s. 48;

18 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

19 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

20 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

21 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Początek akcji, Kierunki 1972 nr 9 s. 10;

22 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

23 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

24 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

25 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

26 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;

27 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 84, 87;