Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STOLARSKA

STOLARSKA (? 1944), konfidentka policji.        
Konfidentka niemieckiej policji1.        
Została zlikwidowana w styczniu 1944 r. przez patrol Odwetu 2.        
Była żoną leśniczego z Bukowej3.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 333;


1 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 333;

2 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 333;

3 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 333;