Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STRUZIKIEWICZ Lidia

STRUZIKIEWICZ Lidia.        
Była łączniczką i sanitariuszką Armii Krajowej i Armii Ludowej. Po wojnie pracowała w Wydziale Personalnym Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Została przeniesiona na stanowisko telefonistki w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Była informatorką Inspektoratu Afryka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Została aresztowana. Była torturowana przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Została skazana 15 listopada 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy  we Wrocławiu, pod przewodnictwem majora Aleksandra Wareckiego, z udziałem asesora kapitana Wilhelma Bigdy i ławnika starszego sierżanta Zbigniewa Filarskiego, w obecności protokolanta porucznika Zygmunta Bukowińskiego, na 10 lat więzienia.        
Od 1954 r. była zamężna z Tadeuszem Gieratem.        
Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t. 4, Kraków 1999 s. 61;