Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SUSZCZEWA Galina

SUSZCZEWA Galina.        
Urodzona 23 czerwca 1924 r. w Kineszmie1. Córka Piotra2. W październiku 1942 r. zgłosiła się na ochotnika do Armii Czerwonej3. W maju 1943 r. ukończyła szkołę wywiadu4. Działała w jednostkach Frontu Woroneskiego, potem 1 Frontu Ukraińskiego5. Dwukrotnie była zrzucana na tyły niemieckie na Ukrainie6. 24 kwietnia 1944 r. została zrzucona w rejonie Izdebnika jako radiotelegrafistka oddziału lejtnanta Adama Niszczymienki7. Do lipca 1944 r. działała w Polsce8. W sierpniu 1944 r. została przerzucona na teren Czechosłowacji, gdzie działała do końca wojny9. W 1947 r. wstąpiła do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego10. W 1950 r. ukończyła studia na kujbyszewskim Instytucie Medycyny11. Pracowała w nim jako neuropatolog12.        
Odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru, Orderem Sławy III stopnia i czechosłowackim Krzyżem Wojennym13.        
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184, 185;


1 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

2 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

3 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

4 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

5 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

6 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

7 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 185;

8 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

9 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

10 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

11 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

12 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;

13 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 184;