Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SUTER Franciszek

Suter Franciszek Rzepak, (1920 - ?) członek Batalionów Chłopskich, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 4 kwietnia 1920 r. Syn Jana. Od września 1943 do stycznia 1945 r. należał do Batalionów Chłopskich w rejonie Skawiec, w pow. myślenickim. 27 lutego 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu podporucznika był dyżurnym grupy dyżurnych Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu.        
Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Srebrnym (17.06.1956) (1949) Krzyżem Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) Odznaką Za Wzorową Służbę (12.07.1954) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (18.07.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;